Maria Callas. Club. www.callasintclub.com

Index Home Activiteiten Lidmaatschap Magazine Artikelen Boeken Club nieuws
 
 
 
 
 
 
Activiteiten
The Maria Callas International Club
De Club streeft ernaar om de unieke kunst van Maria Callas als operazangeres wereldwijd onder  de aandacht te brengen en te bevorderen.

   Dit wil zij bereiken door:
* Het produceren en uitgeven van
   een rijk versierd tijdschrift, het Maria
   Callas Magazine.
De teksten in dit
   blad zijn in de Engelse taal; de omvang
   is circa 72 pagina's. Het blad verschijnt
   driemaal per jaar (maart, juli en
   november): 84 nummers zijn reeds
   verschenen.

* Het publiceren van correcte informatie
    over haar leven en werk. 

* Het voeren van correspondentie met
   diverse instanties, de media en
  
 personen over Maria Callas en
    Clubactiviteiten.

* Het verzorgen van bijeenkomsten
   voor leden van de Club.

* Het organiseren van bijeenkomsten,
   evenementen, herdenkingsdiensten e.d.

* Het samenwerken met andere Maria
   Callas organisaties.

* Het verzorgen van lezingen over
   Maria Callas. 

* Het bemiddelen bij het verkrijgen van
   boeken, CD's, DVD's e.d.

* Het opzetten en bijhouden van de
   Club website.
 
            

The Maria Callas International Club
is opgericht in september 1990.

Voor meer informatie:
Mail ons
 

Top
 
 
 
 
 
 
Index Home Activiteiten Lidmaatschap Magazine Artikelen Boeken Club nieuws